kindsdeel uitbetalen


12 november 2010

Vraag nummer: 13991  (oude nummer: 16190)

Moeder is overleden en vader wil kindsdeel uitbetalen. Er is geen testament. Wettelijk kan het blijkbaar als schenking gezien worden , omdat het kindsdeel slechts zeer beperkt opeisbaar zou zijn.
Kan vader een verklaring opstellen , eventueel via notaris , dat het kindsdeel wel direct opeisbaar is ?
Dan is het geen schenking.

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt mij goed daarover overleg te plegen met uw notaris. Omzetting/wijziging van de schuldverhouding kan namelijk opzichzelf al fiscale consequenties hebben.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.