opeisen van de legitieme portie als 1 ouder nog leeft.


20 maart 2014

Vraag nummer: 37751

Ik heb een vraag, een kennis van mij heeft onlangs (afgelopen maand) zijn vader verloren. Zijn vader heeft hem hoogstwaarschijnlijk onterft. Echter vraagt hij zich af of hij wel zijn legitieme portie kan opeisen terwijl zijn moeder nog leeft. Hoe zit dit?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eerst zal vastgesteld moeten worden of er wel sprake is van onterving. Dat zal dus moeten blijken uit het testament. Indien dat zo is, kan aanspraak gemaakt worden op de legitieme portie. Indien deze portie ten laste van een langstlevende echtgenote komt, kan in het testament bepaald zijn dat de vordering nog niet opeisbaar is zolang de langstlevende nog leeft. Het antwoord op uw vragen is dus terug te vinden in het testament van vader.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.