erfenis blokkeren of uitstellen


1 oktober 2012

Vraag nummer: 32053

Mijn papa moest geopereerd worden, hij kan niet op zijn rug leggen. Mijn zus die denkt alles te weten heeft hierover geen melding gemaakt.
Op school van de moeders krijg ik te horen dat ze van papa af wil. Al jaren!
Ze wil hem in een verzorgingshuis doen tegen zijn wil. En dan zijn huis verkopen ze denkt dat zij alleen recht heeft.
Mijn papa heeft 2 dochters mijn zus en ik, ik ben de oudste. Mijn papa is nu 80 jaar en begrijpt een hoop niet meer, kan nog wel op zich zelf wonen.
Omdat mijn zus niet op kwam dagen heeft hij mij gevraagd om hem naar het ziekenhuis te brengen.
Daar heb ik wel het een en ander gemeld en nu is de operatie uitgesteld. Dan krijg ik te horen dat mijn zus het wel heel jammer zou vinden. Dan had ze eerder haar deel van de erfenis gehad.
Nu moet ze weer wachten tot papa dood is.
De erfenis kan mij wat ik heb liever mijn papa, maar hoe kan ik er voor zorgen dat ze niet meteen haar erfenis krijgt als papa komt te overlijden. Hoop dat hij 90 word.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De vraag is of uw vader wel of niet een testament heeft gemaakt. Heeft hij geen testament gemaakt of een testament dat aansluit bij de huidige wet en hij komt te overlijden met achterlating van echtgenote en kinderen, dan zijn in beginsel de kinderen tezamen met de langstlevende echtgenoot de erfgenamen. Via de (wettelijke) verdeling wordt in dat geval echter de langstlevende enig eigenaar en krijgen de kinderen een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende.

Indien er geen langstlevende echtgenote is en er geen afwijkend testament is, dan zijn volgens de wet de kinderen tezamen de erfgenamen en moeten één en ander ook samen afwikkelen en verdelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.