Kindsdeel opeisen bij hertrouwen en verkoop bedrijf


19 september 2009

Vraag nummer: 12997  (oude nummer: 13860)

Mijn schoonmoeder is in januari 2005 overleden. Mijn vrouw en haar zus hebben toen het kindsdeel niet opgeÃĢist, zodat het bedrijf van hun ouders voortgezet kon worden. Nu is mijn schoonvader van plan om te gaan hertrouwen en het bedrijf deels aan zijn broer te verkopen. Nu is onze vraag of het mogelijk is om op dit moment alsnog beide kindsdelen alsnog op te eisen en hoe we hiervan kunnen achterhalen om welk bedrag het dan gaat?

Antwoord:

Geachte heer,

Vastgesteld moet worden of er een testament was gemaakt door uw schoonmoeder en wat daar in stond. Was er geen testament, dan is uw schoonvader enig eigenaar geworden en kan strikt genomen alles doen en laten wat hij wil. De gevallen van opeisbaarheid zijn maar zeer beperkt.

Ga eens langs uw notaris van informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn