tekenen voor VVE


16 februari 2010

Vraag nummer: 13513  (oude nummer: 15116)

Geachte Notaris,
Mijn moeder heeft nadat mijn vader was overleden een verklaring voor erfrecht gevraagd bij de notaris. Voordat ik inzage kon krijgen in de nalatenschap heeft zij de verklaring via de notaris gekregen. De notaris schrijft; haar aanvaarding is voldoende en het dossier is gesloten. Nu dicteert mijn moeder mij dat ik nog steeds zou moeten tekenen omdat de fiscus dat eist en zegt dat ik zelf de kosten moet dragen voor de afwikkeling van de nalatenschap. Kunt u mij zeggen vanuit uw zijde of het terecht is dat ik nog verplicht word gesteld om te tekenen en de mogelijke reden daarvan?
Hartelijk dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een erfgenaam heeft de bevoegdheid om niet te accepteren (verwerpen) of beneficiair te aanvaarden. Het is verstandig om ook daadwerkelijk een keuze te maken, uiteraard wel afhankelijk van de informatie die u krijgt. Als je een termijn wordt gesteld, dan moet je wel een keuze uitbrengen. Voor de fiscus is van belang wie er erfgenamen zijn voor de bepalingen van de hoogte van de erfbelasting.

Ga gewoon eens langs betreffende notaris voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.