terugvorderen bijstand bij overlijden langstlevende ouder


25 februari 2010

Vraag nummer: 13555  (oude nummer: 15204)

Geachte heer, mevrouw,
Bij overlijden van de eerste ouder ontstaat een niet opeisbare vordering. Bij het overlijden van de langstlevende ouder wordt deze vordering beschikbaar.
Wordt de bijstand die iemand ontving ten tijde van de niet opeisbare vordering op dat moment alsnog met terugwerkende kracht (datum overlijden eerste ouder) teruggevorderd?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan dat niet goed beoordelen. Ik raad u aan dat (in algemene termen) na te vragen bij de uitkerende instantie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.