Successierechten kinderen bij langstlevende testament


25 mei 2005

Vraag nummer: 9245  (oude nummer: 5951)

Vorig jaar is mijn vader overleden. Mijn ouders hebben indertijd een langstlevende testament laten opstellen. In de aangifte successierechten moeten de erfgenamen worden opgegeven. Wie zijn nu de erfgenamen? Alleen mijn moeder of ook mijn broer en ik? Kan dit ook betekenen dat mijn broer en ik successierechten moeten betalen ondanks het feit dat wij nog niets verkrijgen uit de erfenis?

Antwoord:

Geachte heer,

De erfgenamen zijn de kinderen tezamen met de langstlevende. Vervolgens wordt echter alles toegedeeld aan de langstlevende zodat die enig eigenaar wordt. De erfdelen van de kinderen worden vorderingen in geld op de langstlevende. Inderdaad is gewoon successiebelasting verschuldigd op deze vorderingen. De meeste testamenten bepalen dan echter dat de langstlevende de successiebelasting van de kinderen moet voorschieten. Anders is het wel heel sneu voor de kinderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.