erfenis oma


28 augustus 2014

Vraag nummer: 39565

mijn moeder is gisteren overleden maar mijn tante (haar zus) leeft nog als mijn oma (hun moeder )overlijdt heb ik dan samen met mijn broertje ook recht op de erfenis van mijn moeder van mijn oma?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel zijn, indien de wet van toepassing is, ook de wettelijke regels van plaatsvervulling van toepassing. Kleinkinderen treden in de plaats van hun ouder in de nalatenschap van grootouder, indien betreffende ouder voor grootouder is overleden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.