2 kinderen meer geven dan een derde kind


20 november 2011

Vraag nummer: 26750

Mijn zus zit in de bijstand. Mijn vader heeft haar onterfd omdat zij haar deel toch "op moeten eten" zolang ze in de bijstand zit. Het ziet er niet naar uit dat ze voor haar 65-ste uit de bijstand komt. De andere helft van haar erfdeel (na de legitieme portie) wordt verdeeld onder mijn broers, zodat zij meer krijgen dan ik. Het is de bedoeling dat dat geld aan mijn zus ten goede komt als zij 65 is. Maar er staat niet in het testament dat mijn broers een zorgplicht hebben een ook niet wat er gebeurt als mijn zus overlijdt voor ze 65 is. Mag dat zo geregeld worden? Ofwel kunnen mijn broers meer krijgen per testament dan ik?
Ik ben er overigens niet op tegen dat mijn broers meer krijgen dan ik met dit doel, maar wel dat ik daarbij uitgesloten wordt.
Met vriendelijke groeten, Marijke

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In een testament kan wat dat betreft eigenlijk heel veel, zo niet vrijwel alles bepaald worden. De vraag is echter of er wellicht een schending van de legitieme aanspraak optreedt daardoor en of betreffend kind dan aanspraak maakt op deze legitieme portie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.