opeisbaarheid kindsdeel


16 februari 2010

Vraag nummer: 13512  (oude nummer: 15115)

In 83 is vader overleden. In 2009 moeder.
Nu na 8 maanden overlijden van moeder eist mijn broer zijn kindsdeel op uit vaders erfenis en zijn legitieme portie uit moeders erfenis.
Er was een testament op de langstlevende en vader heeft alle activa en passiva per testament nagelaten aan moeder.
In 2007 is er een document bij de notaris getekent waar in staat dat wij moeder alle erchten geven over het beheer van vaders nalatenschap.
Kan hij na bijna 27 jaar nog aanspraak maken op zijn kindsdeel?
Wat is het uitgangspunt voor de berekening van het kindsdeel? Is dit de overlijdens datum van vader?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan dat zo niet beoordelen. Indien er sprake was van een toedeling van alle goederen en schulden aan de langstlevende, waartegen deze schulden kreeg op de kinderen, zijn deze vorderingen van de kinderen doorgaans opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. De hoogte daarvan is afhankelijk van het moment waarop ze ontstonden. Of er eventueel een rente over verschuldigd is, zal ook bepaald moeten zijn.

Dat zou dus allemaal terug te vinden moeten zijn in de betreffende documenten. Als u er niet uitkomt, raad ik u aan eens langs betreffende notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn