erfrecht & kindsdeel


27 juni 2005

Vraag nummer: 9321  (oude nummer: 6096)

Mijn vader is 10 jaar geleden overleden en met mijn moeder heb ik (ook destijds al) geen contact. Na zijn overlijden heb ik, als enig kind, nooit iets van enige notaris vernomen noch heb ik ook maar iets uit nalatenschap gekregen. Ik weet niet of er een testament was. Hoort het niet zo te zijn dat ik op zijn minst geinformeerd moet worden omtrent de afhandeling ? Hoor ik niet een schriftelijke bevestiging van bijv. vaststelling van het kindsdeel te krijgen. Is dit deel evt. ook veilig te stellen ?

Bij voorbaat dank,
JVB

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar oud recht en een langstlevende testament, werd er in het algemeen aan de kinderen gevraagd te berusten in het testament. Die vraag werd gesteld door de notaris. Wordt er geen notaris ingeschakeld, dan zal die vraag ook niet zo snel komen en zal u dus in het ongewisse blijven.

Aan de andere kant: als u zolang al geen contact meer heeft, dan kan het natuurlijk zijn dat u ook bij overlijden niet geinformeerd wordt, nogmaals: tenzij er een notaris bij betrokken was.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.