kindsdeel uitbetalen voor het overlijden van langstlevende


4 april 2011

Vraag nummer: 24777  (oude nummer: 16615)

Mijn moeder is in 2009 overleden. Mijn zus en ik hebben ieder recht op een kindsdeel van de erfenis van mijn moeder. Mijn vader, als langstlevende, overweegt nu het kindsdeel, waarover reeds erfbelasting betaald is, uit te keren. Kan dit bij leven van de langstlevende en moet hierover dan nogmaals erfbelasting betaald worden door mijn zus en mijzelf?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich kan het wel, zeker als het testament het mogelijk maakt, maar er zit een hele kleine kans in dat er toch sprake zou kunnen zijn van schenkingsbelasting wegens 'afzien van vruchtgebruik', maar ik raad u van harte aan daarover even contact te hebben met uw notaris. Verder is het verstandig vast te leggen, dat de aflossing is gedaan en kwijting daarvoor te geven zodat er achteraf geeb onduidelijkheden ontstaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.