Hertrouwen vader na overlijden moeder


12 oktober 2010

Vraag nummer: 13952  (oude nummer: 16079)

Mijn moeder is in 1986 overleden. Mijn ouders hadden een eigen woning. Ik heb geen idee of er een testament was.
Mijn vader trouwt thans met een vrouw die 1 kind heeft, zij heeft geen vermogen of eigen woning. Indien mijn vader en zijn nieuwe vrouw overleden zijn, op welk deel van de erfenis heeft het kind van mijn vaders vrouw dan recht?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is zeer van belang om eerst vast te stellen hoe de situatie was bij overlijden van uw moeder. Heeft zij wel of niet een testament gemaakt. Zonder testament is de kans zeer groot dat u mede eigenaar van de woning bent geworden. Met testament is de kans aanwezig dat u een vordering hebt op uw vader, misschien wel opeisbaar bij zijn hertrouwen.

Het lijkt mij voorts juist dat uw vader ook nadenkt over een nieuw testament voor de nieuwe situatie, want wellicht is de gewone wettelijke regeling niet helemaal de wens.

Ik raad u aan eens langs een notaris te gaan voor nader advies en informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn