Erft een buitenechtelijk kind?


28 november 2017

Vraag nummer: 52895

Mijn vader is 8 jaar geleden overleden. Zijn erfenis is nog niet geheel officieel afgehandeld; de definitieve akte van verdeling is namelijk nog niet getekend, vanwege enkele administratieve moeilijkheden. De erfbelasting is wel al betaald. Mijn moeder is, zolang zij nog leeft, eigenaar van de gehele erfenis en wij als kinderen hebben een vordering geërfd die pas opeisbaar is na haar overlijden.
Nu dient zich een vrouw aan die zegt dat zij mogelijk een buitenechtelijk kind van mijn vader kan zijn (verwekt tijdens zijn huwelijk met mijn moeder). Zij wil graag met ons een DNA-test doen, om hier achter te komen. Zij zegt dat zij dit alleen wil weten om achter de waarheid van het verleden te komen, en te weten wie haar echte vader is. Wij beschouwen het als niet onmogelijk dat onze vader dat is, gezien zijn verdere verleden. En wij willen ook graag de waarheid weten.
Echter, wij zien het niet zitten om de erfenis plotseling met een wildvreemd persoon te delen. Wij weten niet of zij hierop uit is, maar het is niet uit te sluiten. Kunt u vertellen of, en zo ja hoe, te voorkomen is dat deze vrouw, mocht een DNA-match blijken, een claim legt op onze vaders erfenis?

Antwoord:

Geachte heer,

De wet maakt het mogelijk via een gerechtelijke procedure het vaderschap vast te stellen. Als het wordt vastgesteld heeft dat terugwerkende kracht tot de geboorte. Vaderschap betekent dat er familierechtelijke betrekkingen zijn en ook erfrechten. Dat is indien vastgesteld dus ook niet 'te voorkomen'. Eventueel kan de inhoud van het testament van uw vader nog van belang zijn indien aan 'kinderen' een nadere omschrijving is gegeven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.