kindsdeel


14 oktober 2009

Vraag nummer: 13073  (oude nummer: 14070)

ben geregistreerdpartnerschap aangegaan met weduwnaar met twee volwassen kinderen als hij komt te overlijden kunnen de kinderen dan hun kindsdeel direct opeisen dit hebben ze nahet overlijden van hun moeder niet gedaan vr gr abesseling

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het kindsdeel in verband met het overlijden van moeder kan (afhankelijk van haar testament) opeisbaar zijn bij overlijden van de langstlevende (vader). Het kindsdeel in de nalatenschap van vader is volgens de wettelijke regeling (dus zonder testament) bij gehuwden/geregistreerde partner in beginsel pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.