kindsdeel


18 februari 2014

Vraag nummer: 37400

Mijn vrouw is jaren geleden overleden.Als ik aan mijn zoon zijn kindsdeel nu reeds wil uitbetalen , op welke manier moet ik dat vastleggen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Het is aan te bevelen vast te leggen hoe hoog de vordering is of er rente was verschuldigd, zo ja hoeveel en hoeveel thans wordt betaald en of dat toe te rekenen is aan de hoofdsom of de rente. Doorgaans is in het testament daar ook een voorziening voor opgenomen. Laat u van te voren nog wel even controleren of er geen fiscale gevolgen zijn verbonden aan de betaling of indien dat wel zo is, hoeveel eventueel verschuldigd is. U kunt een ander uiteraard ook notarieel laten controleren en vastleggen. Bewijs dat betaald is, is een belangrijke factor.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.