Verkoop huis moeder, nalaten kindsdeel volgens testament


18 juni 2014

Vraag nummer: 38822

In 2009 is mijn vader overleden, mijn moeder leeft nog steeds, er zijn twee kinderen.

Nu, 5 jaar na het overlijden van mijn vader is het huis verkocht en wil mijn moeder de kinderen een deel van de opbrengst 'nalaten'.

In het testament dat door mijn vader en moeder is opgemaakt, staat het volgende:

"Blijkens een verklaring van erfrecht, op 18 mei tweeduizend acht opgemaakt
door mr. xxxx, destijds notaris te xxxx, heeft de heer xxxx als
zijn enige erfgenamen achtergelaten zijn echtgenote, genoemde mevrouw xxxx en
de twee uit het huwelijk met mevrouw xxxx geboren kinderen, zijn echtgenote voor
het 5/9de (vijf/negende) gedeelte en zijn kinderen voor het 2/9de (twee/negende) gedeelte van zijn nalatenschap. Tevens heeft de heer xxxx alle baten van zijn nalatenschap aan zijn echtgenote in volle eigendom toegedeeld, onder gehoudenheid voor haar om alle schulden voor haar rekening te nemen en aan de kinderen hun zuiver erfdeel schuldig te blijven."

Volgens de notaris, kunnen we dit zelf regelen, maar zie even door de bomen het bos niet meer.
Wij willen dit met een zelfgemaakte brief met handtekeningen vastleggen, maar betreft het hier nu een schenking of het opeisen van ons kindsdeel?
En is hier door de kinderen dan inderdaad nog successierecht over te betalen (en moet je dat zelf aangeven )?

Dank voor uw antwoord,

Stan

Antwoord:

Geachte heer,

Indien u al bij een notaris bent geweest, zou deze u verder kunnen helpen met informatie.

Indien er sprake is van een kindsdeel als vordering, zou daarvan de waarde moeten worden vastgesteld. Deze vordering zou geheel of gedeeltelijk kunnen worden voldaan/afbetaald. Erfbelasting over de vordering zelf is destijds neem ik aan al betaald. Dat wil niet zeggen dat nu bij aflossing, terwijl er geen sprake is van opeisbaarheid, geen enkel fiscaal gevolg is. Er kan sprake zijn van schenkbelasting (schenking vruchtgebruik). Of dat zo is en hoeveel dat dan zou zijn, zou uw notaris kunnen bepalen voor u.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.