Er zijn 3 kinderen en 1 kind wil het huis kopen


24 mei 2013

Vraag nummer: 34673

Beide ouders zijn dit jaar overleden en laten een huis na met daarop een hypotheek. Wanneer 1 van de kinderen het huis wil kopen wat dient gehanteerd te worden als verkoopprijs van het huis en hoe kan het erfrecht goed toegepast worden richting de overige kinderen? Moet een kindsdeel uitbetaald worden of kan hier notarieel een oplossing voor gezocht worden door het doen van afstand?

Antwoord:

Geachte heer,

De erfgenamen zijn tezamen gerechtigd tot de nalatenschap ieder voor zijn/haar eigen deel. Op die basis moet er ook verdeeld worden. De waarde zal in onderling moeten worden vastgesteld en een taxatie is daarbij aan te bevelen. Deze waarde kan overigens weer anders zijn dan de waarde die geldt voor de erfbelasting. Het kind dat het huis overneemt moet dan de anderen uitkopen. Deze uitkoop zou eventueel ook door middel van vaststellen van een schuldbekentenis kunnen plaatsvinden, dat is een kwestie van onderling overleg. Ik raad u aan contact op te nemen met de notaris die ook voor deze verdeling zal zorgen om één en ander samen kort te sluiten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.