rente kindsdeel


13 maart 2006

Vraag nummer: 10128  (oude nummer: 7661)

in het testament van mijn vader staat dat mijn moeder 6% rente moet betalen over het kindsdeel vanaf datum overlijden vader. Mijn moeder is inmiddels gestorven en mijn zussen hebben de 6% rente niet betaald omdat er een uitspraak is geweest onder de naam 12de enkelvoudige belastingkamer door het gerechtshof in Den bosch. Weet u waar ik deze uitspraak kan vinden. Ik heb al alles afgezocht.

mvgr
A. van Grinsven

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik snap niet waarom uw zussen de rente niet betaald hebben of althans waarom dat een item is. Het gaat erom of uw moeder verplicht was gedurende heer leven de rente te betalen (staat in testament van vader). Na haar overlijden zal anders de hoofdsom vermeerderd worden met rente (en dus dan een hogere aftrekpost vormen voor de successiebelasting).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.