Mag ik uitkeren voor de aangifte erfbelasting?


9 juli 2018

Vraag nummer: 55601

Mijn echtgenote is in mei overleden. Wij hebben een testament.in testament ben ik gemachtigd de erfenis af te handelen .Ik heb twee kinderen waarvan een is overleden. Deze kinderen zijn nu de erfgenamen'.
Ik heb een F formulier van de belasting ontvangen en deze ingevuld maar stuur formulier volgend jaar op .Ik maak gebruik van het gehele jaar fiscale partners. De verdeling is simpel 1/6 voor mij en ook voor zoon 1/6. De twee kleinkinderen ontvangen ieder 1/12 . Mijn zoon moet ongeveer 1000 euro belasting betalen. Geld staat op de bank en een gedeelte in aandelen Het geld op de bank is ruim voldoende om de erfenis af te rekenen. Ik wil een voorschot van 2/3 van de erfenis geven.
Zijn er bezwaren ?

Antwoord:

Geachte heer,

In het algemeen is het aan te bevelen pas erfdelen uit te keren als ook de aanslag erfbelasting is opgelegd, omdat je dan pas meer zekerheid hebt gekregen over de hoogte van de erfbelasting.
Indien sprake is van een langstlevende systeem op grond waarvan de (klein)kinderen een vordering krijgen, dan kan eerder uitkeren van die vordering verdere fiscale gevolgen hebben. De delen van de erfgenamen bij elkaar opgesteld moeten overigens weer 100% zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn