Verdeling onverdeelde boedel


19 april 2016

Vraag nummer: 45894

Geachte heer Van de Griend,

Mijn vader is overleden in 1981. De nalatenschap bestond alleen uit een eigen woning (met hypotheek) en deze boedel is onverdeeld gebleven tussen mijn moeder (in gemeenschap van goederen gehuwd geweest), mijn zus en mij. Over het geheel is aangifte successierechten gedaan. Mijn moeder is in de woning blijven wonen en nu naar een verzorgingshuis verhuisd. De woning wordt binnenkort verkocht. Kunnen we dan 2 x 1/6e deel van de verkoopopbrengst zonder fiscale gevolgen t.g.v. mijn zus resp. mijzelf "verdelen"?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien door vader destijds geen testament was gemaakt dat lijkt op de huidige wettelijke verdeling, dan zijn destijds de kinderen mede-eigenaar geworden en zouden dus bij verkoop mee moeten werken aan de overdracht en ook recht hebben op hun deel van de verkoopopbrengst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.