Rekenvoorbeeld


23 februari 2007

Vraag nummer: 10904  (oude nummer: 8919)

Geachte heer of mevrouw.

iK heb een casus voor mijn studie waar ik zelf niet uitkom. Ik heb er een rekenvoorbeeld bij:

De langstlevende partner komt te overlijden. Zij heeft 3 kinderen. 1 gaat zij onterven. Huis waarde ong. € 400.000,- spaargeld/beleggingen ong. € 100.000. Overige materiele zaken hierin niet meenemen.
Hoe groot is de legitieme portie voor de "onterfde"?
Wat kunnen de overige twee kinderen doen als ze het niet met het onterven eens zijn? Bestaat er een juridische constuctie, waardoor zij ervoor kunnen zorgen dat de "onterfde" toch evenveel krijgt als zij?

Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Ev/dS.

Antwoord:

Geachte heer,

Eigenlijk hoort uw vraag niet thuis op deze site. Om u richting te geven: legitieme portie is helft van het wettelijk erfdeel, dus bij 3 kinderen (zonder echtgenoot en testament) 1/6 gedeelte in de zogenoemde legitimaire massa.

De andere kinderen hebbenb geen zeggenschap in het testament van moeder. Wel zouden zij het verschil kunnen schenken aan het onterfde kind. De fiscus zal daar blij mee zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.