vervolg op vraag 6580


4 oktober 2005

Vraag nummer: 9545  (oude nummer: 6582)

Ik begrijp dat na overlijden van de stiefmoeder de vordering + rente uhv langlevendste testament opeisbaar is (en schuld voor nalatenschap). Hoe bepaal ik nu de vordering (vader is meer dan 10 jaar geleden overleden)? Er is geen vermogensoverzicht beschikbaar op moment van overlijden van vader (onbekend of sucessierechten zijn betaald). Mag de executeur een schatting accepteren van het vermogen en derhalve hiermee de schuld bepalen aan het kind?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op één of de andere manier (inderdaad successie-aangifte, misschien IB aangifte enz.) zal toch de hoogte van de vordering vastgesteld moeten worden. Dat er iets van schatting aan te pas zal komen, dan moet dan maar, maar alleen schatting is wel erg dunntjes.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.