erfenis


13 december 2016

Vraag nummer: 48616

Geachte heer/ mevrouw, 25 jaar geleden heb ik waarschijnlijk een kind verwekt. Er is nooit een dna-test gedaan, maar er is een sterk vermoeden. Ik heb sindsdien slechts een paar keer contact gehad met de moeder. De zoon is opgegroeid in een zeer welgestelde en stabiele gezinssituatie. Ik ben verder ongehuwd zonder kinderen. Ik heb wel een testament, maar wil niet dat er iets van mijn erfenis naar deze zoon gaat omdat ik dat liever aan anderen nalaat.
Indien de moeder ( en haar zoon) na mijn overlijden een dna-test laat doen , is er dan toch nog kans dat ze iets van mijn erfenis kunnen opeisen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een testament is inderdaad heel belangrijk. Indien betreffend kind al een juridische vader heeft, dan kan betreffend kind niet ook wettelijk uw erfgenaam (als kind) zijn. Pas als sprake is van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (nieuw) en ontkenning van een bestaand vaderschap, zou die situatie mogelijk kunnen wijzigen. In elk geval is zoals aangegeven een door u opgesteld testament zeer belangrijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn