erfdeel weigeren


8 november 2014

Vraag nummer: 40538

kan 1 van de 7 kinderen als die een erfdeel van 2500 euro krijgt dit weigeren uit principe en moet het dan verdeeld worden over de rest van de kinderen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien een erfgenaam nog geen keuze heft gemaakt, dan kan er in beginsel nog worden verworpen (via de rechtbank). In beginsel zijn de regels van plaatsbverfvulling van toepassing zodat diens kinderen in de plaats treden in de nalatenschap van grootouder. Zijn er geen kleinkinderen, dan kan er mogelijk aanwas plaatsvinden. In dat laatste geval is er als het ware sprake van 'verdeling' van dat deel over de andere erfgenamen. We noemen dat aanwas.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.