Erfrecht na overlijden 2e echtgenoot


13 april 2005

Vraag nummer: 9204  (oude nummer: 5869)

Een vrouw wordt weduwee van haar tweede echtgenoot in gemeenschap van goederen getrouwd.
Kunnen de kinderen uit het eerste huwlijk bij leven van de moeder een kindsdeel opeisen, Dit is vermogen van de tweede echtenoot en pensioenrechten

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt af van het testament van vader (echtgenoot1). Over het algemeen pas opeisbaar bij overlijden van moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn