Welke deel?


20 juni 2016

Vraag nummer: 46511

Er zijn 6 kinderen waarvan 1 is overleden, hoeveel gaat er dan naar het kind van de overledenen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien sprake is van plaatsvervulling (bijvoorbeeld indien een erfgenaam eerder is overleden dan de erflater en plaatsvervulling van toepassing is), dan treedt het kind/de kinderen van de overleden erfgenaam in diens plaats en dus ook voor diens deel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.