Onterfd en afwikkeling erfenis bij vertrek naar buitenland.........


25 februari 2015

Vraag nummer: 41592

Mijn vader en moeder waren in gemeenschap van goederen getrouwd in november 2010 is mijn vader overleden., er is een heel gedoe geweest over spullen enz. enz.
Ik heb toen een brief ontvangen van een notaris uit de woonplaats van mijn vader die moest ondeterkend worden heb ook nog herinnering gehad heb deze brief nooit ondertekend was voor verklaring van erfrecht.
Nu het volgende ik ben toen via een omweg te weten gekomen dat mijn moeder mij gelijk dezelfde week onterfd heeft.
In oktober 2012 overleed mijn moeder ik ben bij de begrafenis geweest daarna is er ruzie uitgebroken heb alleen een mail gehad van mijn ex-zwager neem contact met SoZaWe v.w.b. jouw erfdeel (ik heb helaas een utkering van SoZaWe) verder helemaal niets.
Heb zelf ook geen actie ondernomen.
Nu het volgende mijn ex-familie gaat zich op korte termijn in het buitenland vestigen.
Hoe of wat moet ik nu doen /handelen, wil wel op zn minst mijn legitieme portie toendertijd werd mij verteld dat dit 5.000 euro was. Maar ik weet dat er een erfenis was van om en nabij 100.00 euro dus deze rekensom zal niet opgaan.

Hoop dat u me verder kunt helpen.
B.V.D.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zal eerst moeten worden vastgesteld wat de situatie was bij overlijden van uw vader. Mogelijk is uw kindsdeel omgezet in een vordering op uw moeder, opeisbaar bij haar overlijden. Dat zou de eerste stap kunnen zijn.

De tweede stap is vast te stellen wat de situatie verder was bij overlijden van uw moeder. Indien u onterfd bent, dan zou u aanspraak kunnen maken op uw legitieme portie. Ik raad u aan langs een notaris bij u in de buurt te gaan om één en ander samen te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn