Erfrecht


25 maart 2012

Vraag nummer: 27941

Goedenavond,mijn stiefvader is al enige tijd overleden. Mijn moeder enkele jaren eerder. Moeder had 7 kinderen, ook uit haar eerdere huwelijk(3). We dragen allen wel dezelfde naam van de 1e vader aangezien ze toen nog niet gescheiden was. 1 van de (eigen kinderen) van de stiefvader heeft zijn naam gewijzigd maar verder is er geen testament of erkenning geweest. Wie heeft waar recht op bij de erfenis? Degene met naamswijziging regelt is als executeur aangewezen maar we horen niets meer, graag willen wij weten wat de rechten zijn van de dus niet eigen kinderen, met vriendelijke groet, E.van der Pol

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eerst zal bezien moeten worden of er een testament is. Is er geen (afwijkend) testament, dan is de wet van toepassing. De wet bepaalt dat indien een persoon in ongehuwde staat met achterlating van kinderen, deze kinderen tezamen de erfgenamen zijn, ieder voor een gelijk deel. Niet-juridische kinderen erven volgens de wet dus niet van betreffende (niet-juridische) ouder. Mogelijk zijn er nog wel rechten in verband met eerder overlijden van een ouder (kindsdelen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.