Bij leven uitbetalen kindsdelen.


30 augustus 2014

Vraag nummer: 39659

Geachte heer/mevrouw,
Mijn vader is in 2002 overleden. Er was een langstlevende testament opgemaakt. Daarin staat oa. dat mijn moeder bij leven de kindsdelen (3 kinderen) mag uitbetalen, ook een gedeelte, maar alleen met goedvinden van de kinderen. Ook is er in opgenomen dat er rente mag worden berekend over deze delen. Door mijn moeder is destijds de erfbelasting over deze delen betaald, geheel volgens de voorwaarden in het testament.
Mijn vraag is nu, hoe kan dit het beste worden aangepakt met betrekking tot de belastingdienst ? Ik neem aan dat er geen sprake kan zijn van schenkbelasting. Moet dit worden aangegeven bij de belastingdienst, of kan worden volstaan met een duidelijke omschrijving bij de overschrijving ? Is er een richtlijn voor de te hanteren rente ? Als zij wordt opgenomen in een AWBZ inrichting en de kindsdelen worden niet uitbetaald, wat zijn dan de gevolgen voor het bepalen van de eigen bijdrage ?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Indien het testament mogelijk maakt eerder/vrijwillig uit te keren, dan kan dat in beginsel ook, het is tenslotte een schuld van moeder aan de kinderen. Of er wel of niet sprake is van opeisbaarheid op dat moment is wel van belang. Het kan fiscale gevolgen hebben (afzien van het vruchtgebruik). Hoe dan ook is het aan te bevelen vast te leggen hoe hoog de vordering was, welke rente was verschuldigd en hoeveel er eventueel al is afgelost. Ik raad u toch aan om even langs uw notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.