hennen halfbroers/zussen recht op een kindsdeel


25 september 2012

Vraag nummer: 32008

UIt het eerst huwelijk zijn 2 kinder geboren man overleden
vrouw hertrouwt en uit dat huwelijk zijn 4 kinderen geboren en de echtegenote ook overleden.

Vrouw en de 2 kinderen uit 1e huwelijk en de 4 kinderen uit het 2e huwelijk nog in leven.

Als de vrouw komt te overlijden hebben dan de kinderen uit het 1e huwelijk nog recht op een erfdeel.

de kinderen uit het 1e huwelijk dragen de naam van hun eigen vader ( 1e echtegenoot)

graag uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Vastgesteld dient te worden wat de situatie was bij overlijden van de (eerste) man. Was er een langstlevende testament en zo ja wat stond daarin? Uit dien hoofde kunnen de twee kinderen een vordering hebben of misschien zelf wel mede-eigenaar zijn.

Bij overlijden van de vrouw zal weer gekeken moeten worden wat de situatie is. Heeft zij een testament gemaaakt of niet?

De twee (eerste) kinderen de erven dus bij overlijden van hun vader en ook weer bij overlijden van hun moeder.

Ik raad u aan toch even langs een notaris te gaan voor informatie. Er zal mogelijk ook een verklaring van erfrecht moeten worden opgesteld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.