erfrecht van een niet erkend kind


21 september 2011

Vraag nummer: 26103

Mijn kleinkind wordt door haar vader niet erkend, wel wordt door hem alimentatie betaald kan zij hieraan rechten ontlenen als haar vader komt te overlijden.
n.b. haar broer wordt wel erkend en met DNA is het eenvoudig aan te tonen dat beiden dezelfde vader hebben.
Met vriendelijke groeten,
Jan Zwierenberg

Antwoord:

Geachte heer Zwierenberg,

Indien er familierechterlijk betrekkingen zijn tussen ouder en kind zoals die ontstaan door erkenning, dan ontstaan er ook (wettelijke) erfrechten. Zijn die er niet dan zijn er in beginsel geen wettelijke erfrechten. Via een testament, kan het uiteraard wel. Verder kennen we de zogenoemde gerechtelijk vaststelling van het vaderschap. Dat kan ook na overlijden van de 'vader'.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.