Wat te doen na opeisen legitieme portie?


13 juli 2017

Vraag nummer: 51318

Ik heb legitiem deel opgevraagd van mijn vader. Er is groot verschil tussen wat mijn zus hanteert als vermogen en wat ik hanteer als vermogen.

Wat is het advies om te doen

Antwoord:

Geachte heer,

Een legitimaris heeft recht op informatie en die moet dus ook gegeven worden. Indien u meent dat er een hoger vermogen moet zijn, lijkt het me dat u ook moet aangeven waaruit dat volgens u blijkt. Uw zuster kan daar dan weer op reageren wellicht met extra informatie waaruit blijkt hoe hoog het vermogen is. Komt u er niet uit, dan zou u ook eens langs een notaris kunnen gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.