informeren kinderen over testament


13 februari 2014

Vraag nummer: 37356

Mijn moeder is (jaren geleden) overleden toen haar kinderen nog minderjarig waren. De inhoud van het testament is niet gedeeld met de kinderen, zo ook niet de mogelijkheid tot opeisbaarheid bij hertrouwen. Wie had de kinderen moeten informeren over deze mogelijkheid bij hertrouwen?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er sprake is van vordering die opeisbaar zijn bij hertrouwen van de langstlevende, betekent het dat er door uw moeder dus een langstlevende testament is gemaakt met gelijk system als de wettelijke verdeling. Indien dat zo is dan is de langstlevende enig eigenaar geworden. Het testament zal bepalen op welke momenten de vorderingen opeisbaar zijn. Soms is dat bij hertrouwen, maar dan alleen als er sprake is van gemeenschap van goederen. Ik kan niet beoordelen of de langstlevende de plicht had/heeft om de kinderen in te lichten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.