Erfenis


16 februari 2013

Vraag nummer: 33653

Heb een vraag mijn man is overleden ik heb 2 dochters hebben zei recht op erfenis van zijn moeder Als die komt te overlijden of alleen haar 3 kinderen omdat mijn man er niet meer is er is niks via de notaris vast gelegd met vriendelijke groet Tonnie

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien de moeder van mijnheer al is overleden voor mijnheer en hij erfgenaam is, dan behoort dat tot zijn nalatenschap. Was er sprake van de wettelijke verdeling bij zijn overlijden of een gelijkluidend testament, dan is het eigendom van de langstlevende geworden.

Indien mijnheer is overleden voor zijn moeder en in haar testament niet afwijkend is bepaald, dan treden zijn kinderen in zijn plaats.
Het is dus een kwestie van volgorde van overlijden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.