onterven/kindsdeel


25 november 2006

Vraag nummer: 10669  (oude nummer: 8552)

Ongeveer 1 jaar geleden is mijn moeder overleden. Ons gezin, vader mijn broer en ik, hebben geen gebruik gemaakt van enige vorm van erfrecht. Ongeveer 3 maanden geleden heb ik het contact verbroken met mijn vader.
Inmiddels heb ik begrepen dat hij een testement heeft op laten stellen waarin ik geen aanspraak kan maken of enig goed en/of geld.
Tevens heb ik vernomen dat al het geld dat op een rekening stond inmiddels is verdeeld tussen mijn broer en diens kinderen.
Houdt bovenstaande in dat ik en eventueel mijn eigen kinderen nu geen aanspraak meer kunnen maken op enig deel van de erfenis?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

U kindsdeel ivm het overlijden van uw moeder wordt (in beginsel) opeisbaar bij overlijden van vader. Uw vader kan overigens u in zijn testament onterven. Op dat moment rest voor u een aanspraak op uw legitieme portie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn