opeisen kindsdeel kleinkinderen 2


8 juli 2011

Vraag nummer: 25290  (oude nummer: 16864)

Mijn vrouw de moeder van mijn 2 kinderen is overleden.
Kan ik nu voor mijn kinderen bij de ouders van mijn vrouw (opa en oma van de kinderen) hun kindsdeel opeisen. Beide ouders (opa en oma) zijn nog in leven

8 juli 2011

Antwoord:
Geachte heer,

Van belang is of er een testament is gemaakt en of de moeder van de kinderen was gehuwd ten tijde van haar overlijden. Kinderen hebben recht op hun kindsdeel, tenzij in een testament anders is bepaald of de wettelijke verdeling van toepassing is. Ik raad u van harte aan om eens langs uw notaris te gaan voor verder informatie.

Antwoord:
Ik was getrouwd met haar ten tijde van haar overlijden. Er is geen testament door haar opgemaakt. Helaas kan ik de kosten van een notaris niet betalen vandaar dat ik een beroep op u doe.

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens vraag is wanneer mevrouw is overleden. Indien dat na 1 januari 2003 was én er geen afwijkend testament is gemaakt, dan is de wettelijke verdeling van toepassing (in beginsel): de kinderen zijn samen met de langstlevende echtgenoot de erfgenamen, maar de langstlevende wordt enig eigenaar. De erfdelen van de kinderen worden 'omgezet' in een vordering op de langstlevende, welke vordering doorgaans pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.