Kindsdeel


26 februari 2014

Vraag nummer: 37497

Geachte,

Iemand die ik een warm hart toedraag is executeur geweest van een testament. Alles is inmiddels afgehandeld en de broef (welke onterft is) heeft zijn kindsdeel aanvaard. Nu alles is afgesloten/afgehandeld (bankrekeningen zijn opgeheven etc.) wil hij opeensi nzage in de berekening van het kindsdeel.

Heeft hij hier nogal recht op? Een aantal zaken zijn inmiddels al vernietigd. Is het niet zo dat hij wettelijk op het moment van aanvaarding akkoord ging met het kindsdeel en daardoor alle overige rechten verliest?

Maw dat hij geen inzage meer kan eisen? Bovendien is dit ook niet meer (volledig) mogelijk.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is vanaf deze plaats wat lasting te beoordelen. Indien aanspraak is gemaakt op het legitieme deel (naar huidig recht), deze is vastgesteld en vervolgens ontvangen en aanvaard, dan lijkt het me dat betreffende persoon wel afdoende op de hoogte was. Op zich heeft een legitimaris overigens wel gewoon recht op inzage om de hoogte van zijn aanspraak vast te kunnen stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.