deel van het ouderlijk huis


18 oktober 2010

Vraag nummer: 13958  (oude nummer: 16085)

ons ouderlijk huis wordt verkocht.(is verkocht)nog voorkomen bij notaris.
wij zijn met zes kinderen,vader is overleden,ouders zijn met geen contract getrouwd.
Wat gebeurt er met de som van de verkoop?kunnen wij ons deel opeisen,of gebeurt dat met een handgift?staat ons deel vast?kan mama genieten van vruchtgebruik?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien de langstlevende op grond van de wet of een testament enig eigenaar is geworden, zal ook de verkoopopbrengst alleen aan de langstlevende ten goede komen. Is er sprake van een vordering van de kinderen op de langstlevende opeisbaar bij verkoop van het huis, krachtens testament, dan kan dat betekenten dat er dan dus wel moet worden uitbetaald.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.