successiebelasting over het kindsdeel


25 december 2004

Vraag nummer: 8912  (oude nummer: 5236)

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb onlangs voor een kennis een aangifteformulier ingevuld “Recht van Successie”. De echtgenote van de kennis is n.m. op 25 januari j.l. overleden. Op het aangifteformulier heb ik (voor de kennis die daar emotioneel uiteraard niet aan toe was) ingevuld dat er een testament was. Het aangifteformulier vraagt enkel waar dat testament is opgemaakt; niet naar de inhoud van het testament.

Nu ligt er een aanslag van de belastingdienst; dat de twee kinderen van de kennis ieder een fiks bedrag moeten betalen als “verkrijging uit de nalatenschap”. Echter, zij kunnen niets “verkrijgen”; immers in het testament is bepaald dat de kinderen weliswaar gerechtigd zijn tot nalatenschap doch de overleden echtgenote heeft een ouderlijke boedelverdeling in het testament opgenomen hetgeen, kort samengevat, inhoudt dat alle goederen en schulden worden toebedeeld aan de kennis (de vader) en de vordering op hun (de kinderen) erfdeel pas opeisbaar is ingeval de kennis (de vader) komt te overlijden, hertrouwt of failliet wordt verklaard.

Mijn vraag is dus hoe kunnen kinderen worden aangeslagen indien zij feitelijk (nog) niets verkrijgen? Moet de belastingdienst niet eerst kennis nemen van de inhoud van een testament? Indien de kinderen het bedrag zouden moeten betalen waarover zij zijn aangeslagen; dan moet de vader z’n woning verkopen; immers de kinderen hebben het bedrag niet dat ze moeten betalen en het bedrag van de nalatenschap is met name tot stand gekomen n.a.v. de waarde van de woning (onroerend goed). Dat zou naast het overlijden opnieuw een fikse klap zijn voor dit gezin.

Indien dat tóch moet (wat ik raar /krom zou vinden); kunnen de kinderen dan uitstel van betaling vragen tot zij daadwerkelijk hun erfdeel verkrijgen (bijv. als hun vader overlijdt?)?

Graag uw antwoord op deze casus.

Ik overweeg een bezwaarschrift in te dienen bij de belastingdienst doch ik ben helemaal niet thuis in succesie-erfrecht.

Vriendelijke groet,

Toon van Dijk

Antwoord:

Geachte heer,

Uw punt is eigenlijk het enige zwakke element van de ouderlijkse boedelverdeling (langstlevende testament).

Was is de kwestie: de kinderen erven gewoon mee, maar krijgen niets in handen (een beperkt opeisbare vordering).

De fiscus ziet alleen maar dat de kinderen mee-erven, dus successiebelasting moeten betalen. Het testament zal overigens (denk ik) bepalen dat de langstlevende (vader dus) de successierechten van de kinderen moet voorschieten. Daarmee zijn de kinderen er dus in eerste instantie van af.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn