erfgeld van mijn vader's 2e vrouw?


17 mei 2008

Vraag nummer: 11727  (oude nummer: 10712)

Ik woon in Australia en heb mijn vader niet gekent. Het is pas, dat ik verschillende dingen kom te weten. Hij was 40 jaar in de gevangenis. Mijn moeder heeft hem gescheide? in 1948. Toen mijn vader vrij kwam (1968) is hij hertrouwt. Hij is gestorven in 1970. Heb ik rechte om wat te erven van zijn 2e vrouw? Heb geen idee natuurlijk of mijn vader geld had of dat zij voor hem heeft gezorgt?
Is dit mogelijk of is dit een beetje te ver gezocht?

Antwoord:

Geachte heer,

Kinderen hebben over het algemeen recht op een erfdeel. Via een (langstlevende) testament kan dat recht wel eens opgeschort worden tot na het overlijden van de langstlevende (uitstel opeisbaarheid). Het is dus zaak te onderzoeken of het uw vader was en of hij een testament heeft gemaakt en wat daar in stond.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.