successierechten en kindsdeel


4 april 2007

Vraag nummer: 10998  (oude nummer: 9131)

Mijn vader overleed in 1987.Hij liet mijn moeder met vier kinderen achter als erfgenamen. Mijn ouders hadden testamenten met daarin een clausule waarmee de langstlevende bleef beschikken over de kindsdelen die de kinderen zouden erven. Mijn moeder hoefde destijds geen successierechten te betalen. Als de kindsdelen zouden zijn uitgekeerd zouden daarover eveneens geen successierechten verschuldigd zijn geweest. Onlangs is mijn moeder overleden en er is sprake van verdeling van een erfenis waarover successierechten moeten worden betaald.
Kan het kindsdeel van destijds worden beschouwd als een vordering op mijn moeder die nu in mindering kan worden gebracht op de belastbare verkrijging?
Geldt dit eventueel ook voor kleinkinderen die als erfgenamen in de plaats zijn gekomen van een inmiddels overleden kind ?
Waar is de regelgeving te vinden indien er inderdaad sprake is van deze mogelijkheid ?

Antwoord:

Geachte heer,

Als er dijstijds geen successiebelasting door de kinderen was verschuldigd was er sprake van óf een heel laag erfdeel of geen erfdeel. Was er wel een laag erfdeel dan komt dat inderdaad nu in mindering eventueel verhoogd met rente.

Als er sprake was van een vordering dan geldt dat inderdaad als aftrekpost (het maakt op zich niet veel uit wie schuldeisers is, kinderen of kleinkinderen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.