Afzien van erfenis en eventuele giften


28 oktober 2009

Vraag nummer: 13135  (oude nummer: 14209)

Geachte notaris van de Griend,

Helaas ontbreekt mij enige kennis op dit gebied, vandaar dat ik u raadpleeg.

Er is al jaren geen contact meer geweest tussen mijn moeder en haar ouders. Haar vader is verleden jaar overleden en haar moeder zit nu in een verzorgingstehuis.

Inmiddels worden wordt mijn moeder geregeld geconfronteerd met de gevolgen van het overlijden van haar vader en ongewenste giften van haar moeder. Aangezien er geen rekening nummer bekend is, zijn de giften tot op heden gelukkig niet automatisch bijgeschreven. Mijn moeder heeft nog twee broers en twee zussen, welke allen onlangs wel een gift geaccepteerd hebben.

Het contact is om serieuze redenen verbroken en elke keer weer geconfronteerd worden met haar ouders valt haar zwaar.

Mijn moeder wil volledig afzien van een een erfenis en eventuele giften en niet meer geconfronteerd worden met de gevolgen daarvan. Gebleken is dat haar broers en zussen wel aanspraak wensen te maken of de erfenis en giften.

Op welke wijze kan mijn moeder volledig (!) afzien van een erfenis en giften? Aangezien de andere erfgenamen wel aanspraak willen maken, wel giften accepteren en zorg willen dragen voor de kosten van de uitvaart, is het mogelijk dat mijn moeder hier van af kan komen, zonder kosten te moeten maken (wat gezien het aangedane leed een enorme schop na is).

Graag verneem ik van u.

Antwoord:

Geachte heer,

Eerst moet worden vastgesteld of uw moeder bij overlijden van haar vader rechten heeft verkregen en welke dat zijn. Bij overlijden van haar moeder ontstaan strikt genomen weer nieuwe erfrechten, tenzij uw moeder de nalatenschap van haar moeder verwerpt. Dat kan pas bij overlijden van oma en niet eerder. Let op dat verwerping wel kan betekenen dat het verworpen erfdeel dan ten goede komt aan de kinderen van uw moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn