Afstand doen van kindsdeel bij verkoop


27 september 2007

Vraag nummer: 11317  (oude nummer: 9739)

Hallo,

Mijn vader is in 1991 overleden. Toen zijn mijn moeder, zus en ik overgebleven. Mijn moeder heeft een testament op het langstlevende. Hierin zit ons kindsdeel en wij zijn "medeeigenaar" en dus ook medeverantwoordlijk voor het financiele gedeelte. Mocht de hypotheek ooit niet door haar betaald kunnen worden zijn wij verantwoordelijk.

Nu gaat verkoop van het ouderlijk huis plaats vinden. Is het mogelijk afstand te doen van het kindsdeel. Om niet meer financieel verantwoordelijk te zijn. Opeisen wil ik niet want dan wordt het opnieuw kopen lastig voor mijn moeder en dat is zeker niet mijn bedoeling.

Groet.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u mede-eigenaar bent, dan moet u meewerken met de verkoop. Wilt u dat allemaal niet, dan moet tezamen een akte van verdeling getekend worden op grond waarvan moeder enig eigenaat wordt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.