kindsdeel


2 februari 2008

Vraag nummer: 11532  (oude nummer: 10253)

Geachte heer,
Gaarne wil ik uw advies m.b.t. het volgende.
Mijn zus heeft 2 zoons van resp. 19 en 24 jaar oud. In april 2007 is zij hertrouwd met een man die sinds 19-1-2005 een koopwoning heeft. Ze zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Helaas is mijn zus op 16 december 2007 plotseling overleden zonder testament en onder vage omstandigheden. Ik heb een uittreksel van het kadaster opgevraagd waarop staat dat de woning nog steeds eigendom is van haar man en dat zijn burgerlijke staat bij het kadaster sinds 6-6-2005 onbekend is. Ik heb bij de gemeente waarin zij zijn getrouwd een uittreksel gevraagd van de huwelijksakte en erbij vermeld dat het in verband is met de nalatenschap van mijn zus. Dit verzoek is afgewezen. Mijn vraag aan u is of de kinderen van mijn zus recht hebben op een deel van de koopwoning, wanneer ze dit kunnen opeisen en hoe zij moeten handelen.

Met dank voor uw aandacht, verblijf ik,
hoogachtend,
M.A. von Franquemont

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als ze waren gehuwd en er was geen testament, dan is via de wettelijke verdeling de langstlevende enig eigenaar geworden. De kinderen hebben slechts een zeer beperkt opeisbare vordering in geld op de langstlevende.

Ga eens langs een notaris om nadere inlichtingen in te winnen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.