Erfdeel opeisen


29 maart 2010

Vraag nummer: 13746  (oude nummer: 15587)

Mijn vader is in 2005 overleden en er was een testament opgemaakt, waarbij mijn moeder, broer en ik bij een notaris zijn geweest. Het bedrijf van mijn vader is overgegaan naar mijn moeder als langstlevende erfgenaam en mijn broer bleef in dienst van mijn moeder in de zaak werken.
Hierna heb ik totaal niets meer gehoord hoe of wat met de erfenis en heb ik ook geen contact meer met mijn familie.
Hoe weet ik wat mijn kindsdeel is en is dit opeisbaar. Ik heb namelijk gehoord dat het bedrijf stopt en de bedrijfspanden verkocht gaan worden.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het testament zal precies staan welke rechten de kinderen hebben (doorgaans beperkt) en vooraal op welke momenten de vorderingen van de kinderen (indien via een testament ontstaan) opeisbaar zijn. Doorgaans is dat pas bij overlijden, hertrouwen en financiele problemen van de langstlevende. Het antwoord op uw vraag vindt u dus in het testament van uw vader. Misschien goed om nog eens langs betreffende notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.