inzage herroepen testament


14 maart 2007

Vraag nummer: 10955  (oude nummer: 9020)

M.,

Vanwege het overlijden van haar vader in augustus 2005 trad mijn dochter erfrechtelijk in zijn plaats in de nalaten-schap van haar overleden oma en haar nog in leven zijnde opa. Haar vader en ik waren sinds 2004 gescheiden.
Opa heeft twee maanden na de dood van zijn zoon een nieuw testament gemaakt (het oude testament was gesteld op de langslevende en een gelijke toebedeling van de drie toen nog levende kinderen) en dit vervolgens 6 maanden later weer herroepen.
In oktober 2006 is hij overleden.
In het laatste testament is mijn dochter onterfd. Onbegrijpelijk omdat er onderling contact was, de verstandhouding goed was en er in de tussenliggende periode tussen opa en kleinkind niets is voorgevallen.
Wel waren er heftige strubbelingen met de oom en tante over de nalatenschap van haar vader waarop door de familie een - door haar betwiste vordering - over een lening /maar waarschijnlijk schenking door opa is ingediend die terug zou moeten vloeien in het familiekapitaal.
Er zijn alles overziend gerede twijfels ontstaan over de wilsbekwaamheid van opa vwb het laatste testament en het misbruik van omstandigheden door de familie.
Twee vragen:
-de inhoud van het later herroepen testament zou bij kunnen dragen aan deze beeldvorming maar in hoeverre heeft zij als huidige schuldeiser recht op inzage van dit herroepen testament?
-Nu zij onterfd is, kan zijn een beroep doen op haar legitieme portie in dit geval 1/6 deel.
Heeft onterving alleen gevolgen voor de verkrijgen baten maw ontvangt zij 1/6 van de nalatenschap maar blijft een eventuele vordering vanwege de schenking/lening door opa aan haar vader wel voor 100% staan?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Mw. M. Kieboom

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wellicht heeft zij als belanghebbende recht op inzage. Verder is het oordeel aan betreffende notaris.

Naar mijn mening heeft zij recht op een legitieme portie (de hoogte daarcvan hangt mede af van de hoeveelheid broers en zussen van haar)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.