huis verkoop


26 januari 2012

Vraag nummer: 27309

mijn vader is 2 jaar dood nu gaat mijn moeder het huis verkopen moet zij ons dan erf betalen?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt helemaal af van de situatie bij overlijden van uw vader. Had hij geen testament en was hij getrouwd met uw moeder, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. Op grond daarvan wordt de langstlevende enig eigenaar en kan dus ook verkopen. De vordering van de kinderen is volgens de wet niet opeisbaar bij verkoop van het huis. In een testament kan mogelijk anders zijn vermeld, maar dat is ongebruikelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.