ongelijke verdeling erfenis


24 juni 2012

Vraag nummer: 28549

Situatie is een moeder en 2 volwassen zonen. In het testament van moeder staat dat de jongste zoon het woonhuis erft, waar die zoon al in woont. Het woonhuis en de hypotheek staan op naam van de moeder. De erfenis zal bestaan uit het woonhuis en een paar duizend euro geld/inboedel min de hypotheek. Volgens het testament erft de jongste zoon alles. Het lijkt mij dat de oudste zoon recht heeft op een deel van de erfenis. Waar hebben de zonen recht op?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel is de inhoud van het testament 'leading', Het kan echter zijn dat er wettelijke rechten zijn, zoals een legitieme portie. De legitieme portie is (indien daar aanspraak op wordt gedaan) een vordering in geld op de erfgenamen.
Een kind dat zijn legitieme portie niet krijgt/te weinig krijgt, kan daar mogelijk aanspraak op doen. Het lijkt mij raadzaam dat betreffend kind contact opneemt met een notaris om één en ander samen te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.