erfrecht na adoptie


23 oktober 2010

Vraag nummer: 13965  (oude nummer: 16107)

mijn broer is kortgeleden overleden, hij was alleen staand. hij heeft een dochter uit een vorig huwelijk, maar deze dochter is geadopteerd door de nieuwe man van zn ex-echtgenote. Is deze natuurlijke dochter, die door een ander geadopteerd is dan erfgenaam?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Door adoptie worden familierechtelijke betrekkening (en ook wettelijke erfrechten) doorbroken. In die zin zou het dus zo kunnen zijn dat betreffend kind niet op grond van de wet erft. De vraag is of adoptie inderdaad in uw geval aan de orde is, maar dat terzijde. Uw broer zou uiteraard wel een testament hebben kunnen maken en daarin van de wet afwijkende regelingen hebben getroffen. Ik raad u aan eens langs uw notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.